Vorowaarden & privacy

Voorwaarden & privacy

Huisregels

1. Wij spreken af, en je verklaart hierbij, dat je de vakantiewoning persoonlijk betrekt. Ook verklaar je dat je de vakantiewoning en het terrein rondom op een nette en correcte wijze gaat bewonen en dat er tijdens het verblijf geen overlast veroorzaakt zal worden. Breng je onverhoopt schade toe aan het terrein/woning of is er sprake van nalatig gebruik, dan kunnen de kosten daarvan door de verhuurder op jou worden verhaald.

2. De vakantiewoning wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van voldoende keukengerei, vaatwerk, glaswerk, dekens en kussens voor het hele gezelschap. Bij aankomst zijn alle apparaten in werking. Mocht dit niet zo zijn, informeer dan zo spoedig mogelijk de verhuurder of zaakwaarnemer. Zij zullen dan zo snel mogelijk het probleem proberen te verhelpen. Ook ben je als gast verplicht de verhuurder van het natuurhuisje binnen 24 uur na aankomst te waarschuwen in geval van schade in het gebouw, de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.

3. Uiteraard gaan we ervan uit dat je een zorgeloos verblijf hebt, maar mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, is het belangrijk dat je als gast verzekerd bent tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met de huur van een vakantiewoning (brand- en waterschade). Ben je niet WA verzekerd, dan kan je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schadekosten en voor de rente over deze kosten. De verhuurder zelf heeft  de verhuurde vakantiewoning en bijgebouwen ook verzekerd (opstal- en inboedelverzekering). Daar is men toe verplicht.

4. Verder is het belangrijk om te weten dat je als gast de verhuurder of zijn/haar vertegenwoordiger nooit de toegang tot de vakantiewoning mag weigeren als hierom gevraagd wordt.

5. Eén huisdier wordt toegelaten, echter niet op de bovenverdieping of in de slaapkamers beneden. En uiteraard, niet in de zetels. 

6. In deze vakantiewoning zijn geen feesten en evenementen toegestaan

7. Roken is binnenshuis niet toegestaan. Buitenshuis kan maar gooi daarbij aub geen peuken op de grond.

8. De woning dient geveegd en ordelijk te worden achter gelaten (kussens, stoelen, keukengerei,… op zijn plaats, conform de beschikbare inventaris )

Privacy

Vakantiewoning Le Ferron (verder “…” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Vakantiewoning Le Ferron uit hoe hij uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Vakantiewoning Le Ferron op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is Vakantiewoning Le Ferron.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Vakantiewoning Le Ferron op info@leferron.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Vakantiewoning Le Ferron gegevens?
Vakantiewoning Le Ferron verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u contact opneemt.
Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Vakantiewoning Le Ferron?
Het gaat over de gegevens die u mij meedeelt en die ik nodig heb voor uw dossier, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u mij die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat ik die gegevens verkrijg van andere partijen. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbesteding of consumptiegewoonten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De dossiers worden gedurende 30 jaar bewaard.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Vakantiewoning Le Ferron  gegevens?
Deze gegevens verwerk ik voor klantenzorg (het verlenen van diensten en dus uitvoeren van het contract dat ik met u sluit), leveranciersbeheer en boekhouding.

Wat mijn website betreft, stem ik de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerk ik uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Vakantiewoning Le Ferron?
In beginsel verzamel en verwerk ik uw gegevens op basis van de contractuele relatie die ik met u heb als gevolg van uw vraag en het contract dat ik daartoe met u sluit. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als leverancier vervullen. De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar ik een beroep op doe, zij het altijd onder de controle/onder controle van Vakantiewoning Le Ferron

Soms ben ik verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer ik hiertoe wettelijk wordt verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij mij gegevens op te vragen.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet over een adequaat beschermingsniveau beschikken inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals bepaald door de Europese commissie). Als dat gebeurt, dan zorg ik ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat ik zorg voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten.

Uw rechten
U kan de gegevens die ik over u verwerk, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Vakantiewoning Le Ferron via  info@leferron.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vraag ik  om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Vakantiewoning Le Ferron uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Vakantiewoning Le Ferron behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vakantiewoning Le Ferron of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vakantiewoning Le Ferron  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Le Ferron de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Vakantiewoning Le Ferron kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Le Ferron geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Vakantiewoning Le Ferron kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Vakantiewoning Le Ferron verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd.

Annulatievoorwaarden

Bij annulering binnen de 24 uur na boeken, heb je recht op de volledige restitutie van het boekingsbedrag.

Bij annulering tot de 42ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 42ste  tot de 28ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de eerste dag van het verblijf bedragen de de annuleringskosten 90% van de reissom.

Bij annulering op de eerste dag van het verblijf of later, bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.